ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์

13 พฤษภาคม 2556

ณ ห้องเกียรติยศชมพูพันธุ์ทิพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ (สพม.6)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

tups@tups.ac.th