พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ ของลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2556 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ (สพม.6)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

tups@tups.ac.th