พิธีมอบใบประกาศประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3 กรกฎาคม 2556

ณ ห้องเกียรติยศชมพูพันธุ์ทิพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ (สพม.6)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

tups@tups.ac.th