โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก โดยการแปรงฟัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลคลองหลวงแพ่ง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

mailto:tups@tups.ac.th