พิธีไหว้ครูและมอบเข็มพระเกี้ยว นักเรียนชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 19 มิถุนายน 2557

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

mailto:tups@tups.ac.th