คืนความสุขให้ชุมชน ด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

วันที่ 26 สิงหาคม 2557

สถานที่ : ศูนย์อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

mailto:tups@tups.ac.th