พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ ในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 08 กันยายน 2557

สถานที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวินทวงศ์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

mailto:tups@tups.ac.th