พิธีเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา ประจำปี 2557

วันที่ 04 ธันวาคม 2557

สถานที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวินทวงศ์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

mailto:tups@tups.ac.th