กีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2557

วันที่ 23 มกราคม 2558

สถานที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวินทวงศ์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

mailto:tups@tups.ac.th