พิธีวันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

สถานที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ สุวินทวงศ์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

mailto:tups@tups.ac.th