พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 31 มีนาคม 2558

สถานที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ ฉะเชิงเทรา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

mailto:tups@tups.ac.th