ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ ฉะเชิงเทรา

วันที่ 7 มิถุนายน 2558

สถานที่ : ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

mailto:tups@tups.ac.th