วันที่ 6 กรกฏาคม 2558 ผู้อำนวยการกัณจะณา พุ่มมาลา เดินทางเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชสาส์นวิทยา

วันที่ 6 กรกฏาคม 2558

สถานที่ : โรงเรียนราชสาส์นวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

mailto:tups@tups.ac.th